Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utvecklingsutskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Innehållsförteckning 2014-09-16

§ 108 Svar på medborgarförslag Fribiljetter till skid-VM för Falu kommuns

medborgare

§ 109 Svar på motion från Bo Wickberg (M) och Bertil Eek (M)
Vägbelysningen på E 16, från avfarten RV 50 till avfarten RV 69

§ 110 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) Julgransplundring
på torget

§ 111 Svar på motion från Lars Broman (MP) och Erik Eriksson (MP)
Gör saluhall av Kristinegatan mellan Fisktorget och Stora torget

§ 112 Svar på motion från Lars Broman (MP) och Erik Eriksson (MP)
Infartsparkeringar med solcellstak

§ 113 Svar på motion från Lars Broman (MP) och Erik Eriksson (MP) Markera
Falun på Sverigekartan genom att bygga Sveriges högsta byggnad

§ 114 Svar på motion från Lars Broman (MP) Hela kommunen ska leva

§ 115 Svar på motion från Lars Broman (MP) och Erik Eriksson (MP)
Solcellsfält med falubor som andelsägare

§ 116 Svar på motion från Mats Dahlström (C), Anna Hägglund (C)
Bättre möjligheter till infartsparkering och bytespunkter för bilar

§ 117 Svar på motion från Lilian Eriksson (M) och Sten H Larsson (FAP)
Falu Parkerings AB

§ 118 Redovisning av medborgarförslag som inte färdigbehandlats den 27 augusti 2014

§ 119 Borgensavgift för de kommunala bolagen

§ 120 Antagande av detaljplan bostäder väster om Storgårdsvägen Bjursås

§ 121 Godkännande av markanvisningsavtal för Bovieran AB på del av Hälsinggården 24:1

§ 122 Godkännande av samverkansavtal med Förpacknings- och tidningsinsamlingen

§ 123 Genomförande av projektet Å-rummet busslinjesträckning

§ 124 Genomförandeavtal för Skid-VM 2015

§ 125 Information o avtal Falu kommun och Lugnet i Falun AB genomförande av Skid-VM 2015

§ 126 Antagande detaljplan bostäder vid Sturegatan (Gasverket 1)

§ 127 Avsiktsförklaring exploatering av fastigheten Slätta 2:3

§ 128 Samrådsbeslut Översiktsplan för Falu kommun fördjupning för Born

§ 129 Svar på remiss från Länsstyrelsen Dalarna om tillstånd till vindkraftpark Enviksberget i Falu kommun

§ 130 Trafikbeställning

§ 131 Planbesked detaljplan boende vid Lugnetvägen norr om Järlinden

§ 132 Planuppdrag bostäder Nedre Gruvrisvägen och Zinkstigen på Galgberget

§ 133 Samråd om detaljplan verksamhetsområde Västra Tallen

§ 134 Samråd detaljplan för Liljansskolan i Boda, Svärdsjö

§ 135 Samråd detaljplan för Lugnetgymnasiet och delar av Lugnetområden

§ 136 Information om bredbandssituationen i kommunen

§ 137 Information om Bostadsutvecklingen

§ 138 Information om webbprojektet

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2003-03-30

Senast ändrad/kollad 2014-09-30

13:44 av Kerstin M Söderlund

Sidan uppdaterad 2019-09-20