Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utvecklingsutskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Innehållsförteckning och protokoll 2013-09-17.

§ 94 Svar på medborgarförslag: Verka för att Borlänge och Falun ingår i samma zon i Dalatrafiks tariffsystem

§ 95 Redovisning av medborgarförslag som inte färdigbehandlats den 28 augusti 2013

§ 96 Utvidgning av verksamhetsområde för allmänt VA i Herrgårdsviken

§ 97 Bildande av kommungemensam nämnd avseende prövning och tillsyn enligt alkohollag, tobakslag och läkemedelslag

§ 98 Antagande av reviderade riktlinjer för serveringstillstånd

§ 99 Svar på skrivelse gällande subvention för sanering av VA i Stråtenbo, Kavelmora och Smedsbo

§ 100 Svar på remiss från Trafikverket: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

§ 101 Svar på remiss - Avgränsningssamråd: Miljöbedömning av regional länsplan för transportinfrastruktur Dalarna 2014-2025

§ 102 Information om ansökan om planbesked för detaljplan för bostäder i del av kvarteret Teatern

§ 103 Begäran om planbesked för detaljplan för bostadshus längs Mjölnarvägen

§ 104 Begäran om planbesked för detaljplan för bostäder vid Sturegatan (Gasverket 1)

§ 105 Begäran om planuppdrag för detaljplan för undervisning, bostäder m.m. vid Britsarvsskolan

§ 106 Begäran om planuppdrag för detaljplan för Herrhagsgården vid Herrhagsvägen

§ 107 Begäran om planuppdrag för detaljplan för Hedstugan, Svärdsjöskolan m.m. i Svärdsjö

§ 108 Samrådsbeslut om detaljplaneprogram för bostäder mellan Herrhagsvägen och Björklunden

§ 109 Samråd om detaljplan för bostäder vid Parkgatan

§ 110 Samråd om detaljplan för Högboområdet

§ 111 Samråd om detaljplan för Sankt Örjen med flera

§ 112 Samråd om detaljplan för breddning av banvallen m.m.

§ 113 Vägledningsdiskussion inför miljöprogrammets åtgärdsplan 2014-2016

§ 114 Dialog om ett mer effektivt kommunikationsflöde i Falu kommun

§ 115 Vägledningsdiskussion om utvecklingsplaner för Magasinet

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-03-25

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:06 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-20