Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utvecklingsutskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Innehållsförteckning och protokoll 2011-05-17.

§ 71 Handlingsprogram för kommunens olycksförebyggande arbete enligt lagen om skydd mot olyckor

§ 72 Information om arbetet med träbyggnadsstrategin

§ 73 Begäran om samrådsbeslut– detaljplaneprogram Herrgårdsviken-Sundet

§ 74 Upphävande av detaljplanen för större delen av Sågmyra tätort

§ 75 Avtal om genomförande av detaljplan för Högskolan Dalarna m m på Lugnet.

§ 76 Antagande av detaljplan för Högskolan Dalarna mm på Lugnet

§ 77 Godkännande att starta upphandling av nytt Högskolebibliotek på Lugnet

§ 78 Antagande av Bostadsprogram 2012-2014

§ 79 Tidigareläggning av investeringen för Slättaskogens etapp två till 2011

§ 80 Upphävande av detaljplan för området väster om Krondiket

§ 81 Antagande av detaljplan för Vika Kyrkby 29:1 m.fl.

§ 82 Förslag om revidering av taxa för kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

§ 83 Förslag om revidering av taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

§ 84 Förslag om revidering av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

§ 85 Förslag om revidering av taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område

§ 86 Antagande av Falu kommuns program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer

§ 87 Bildande av Lugnets Utvecklings- och förvaltnings AB

§ 88 Godkännande av organisatorisk hemvist för Dalarnas kollektivtrafikmyndighet

§ 89 Godkännande av byte av logotyp för Falu kommun samt plan för genomförandet

§ 90 Ansökan från Karlsbyheden IK (KIK) och Karlsbyheden IK AB (KIKAB) om förhöjt bidrag till kapital- och driftkostnader

§ 91 Godkännande av avtal med Sveriges Kommunaljuridiska Förening och Visit Falun Borlänge AB

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-03-25

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

14:17 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-20