Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utvecklingsutskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Innehållsförteckning 2014-04-15

§ 51 Svar på medborgarförslag: Genomför en omfördelning av resurser

§ 52 Svar på motion från Sten H Larsson (--) och Anders Pettersson (--): Centrumhandel .....

§ 53 Svar på motion från Knut C.A. Scherman (SD): Stoppa utbyggnaden av vindkraftverken i Falun

§ 54 Svar på motion från Carin Gustafsson (S) och Jonny Gahnshag (S): Bättre vägvisning och informationstavlor i Falun

§ 55 Utökning av verksamhetsområde för vatten och avlopp för nytt bostadsområde vid Herrhagsvägen

§ 56 Godkännande av avtal avseende parkeringsverksamhet mellan Falu kommun och Falu P

§ 57 Svar på medborgarförslag: Bygg en gångtunnel under E16 för besökande till och från Falu Gruva

§ 58 Svar på medborgarförslag: Totalförbud av raketer och smällare inom tätbebyggda områden

§ 59 Svar på medborgarförslag: Återvinningscentralers öppethållandetider

§ 60 Svar på medborgarförslag: Allmänna anslagstavlor

§ 61 Ansökan om arrangörskap för SM-veckan sommar 2016 och 2017

§ 62 Finansiering av vindnät under för-VM 2014

§ 63 Samråd om detaljplan för bostäder väster om Storgårdsvägen i Bjursås

§ 64 Samråd om detaljplan för undervisning, bostäder m.m. vid Britsarvsskolan

§ 65 Samråd om detaljplan för bostäder vid Sturegatan (Gasverket 1)

§ 66 Samråd om detaljplan för Lindgården m.m vid Parkgatan

§ 67 Samråd om detaljplan för Hedstugan vid Hedvägen i Svärdsjö

§ 68 Översiktsplan Falun Borlänge: Information efter genomförd utställning inför antagande

§ 69 Slutredovisning av projekt Mötesplats och kluster inom kulturella och kreativa näringar

§ 70 Vägledningsdiskussion om stöd till samfälligheter i samband med VA- frågor

§ 71 Information om yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut 2014-02-13, § 14 godkännande av samarbetsavtal med
Magasinet

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2003-03-30

Senast ändrad/kollad 2014-04-23

17:48 av Kerstin M Söderlund

Sidan uppdaterad 2019-09-20