Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utvecklingsutskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Innehållsförteckning och protokoll 2012-05-15.

Innehållsförteckning


§ 67 Byte av geodetiskt referenssystem i Falu kommun 2012-2013

§ 68 Begäran om planbesked för bostadsexploatering på fastigheten Bäckehagen 20:1 vid Gullnäsgården

§ 69 Begäran om planuppdrag för upprättande av områdesbestämmelser för Östanfors

§ 70 Svar på remiss från Länsstyrelsen Dalarnas län; Regional materialförsörjningsplan och vattenförsörjningsplan för Dalarnas län

§ 71 Information om EU projekt innovativa upphandlingsformer

§ 72 Godkännande av avtal med Lilla Källviken AB om exploatering av detaljplaneområdet Lilla Källviken

§ 73 Antagande av detaljplan för Lilla Källviken

§ 74 Svar på medborgarförslag från Kjell Gustafsson angående utvidgning av Samuelsdals golfbana

§ 75 Ändrade avtal inom den särskilda kollektivtrafiken

§ 76 Antagande av VA-strategi för Falu kommun

§ 77 Utbyggnadsplan 2013-2015 och Åtgärdsplan 2012-2014
för bostäder

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-03-25

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:05 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-20