Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utvecklingsutskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Innehållsförteckning och protokoll 2013-01-15.

§ 1 Svar på medborgarförslag En mjuk löparbana runt Tisken, bredvid den befintligt asfalterade gångvägen

§ 2 Försäljning av del av fastigheterna Främby 1:24 och 1:29 i Falu kommun

§ 3 Antagande av detaljplan för vildvattenpark på del av Främby 1:24

§ 4 Godkännande av exploateringsavtal för bostäder vid Stenbocks väg

§ 5 Antagande av detaljplan för bostäder vid Stenbocks väg (Falun 8:29)

§ 6 Godkännande av verksamhetserättelse och årsredovisning samt beviljande av ansvarsfrihet för Linderdahlska Stiftelsen 2011

§ 7 Begäran av extra driftram fastighetsförvärv i Hälsingberg

§ 8 Begäran om samrådsbeslut Översiktsplan Falun Borlänge

§ 9 Svar på remiss från länsstyrelsen angående uppdatering av riksintresse vindbruk

§ 10 Svar på remiss från Länsstyrelsens om Dalarnas miljömål 2013 och Åtgärdsprogram 2013-2016

§ 11 Beslut om konsekvensanpassning för Falu gymnasium

§ 12 Begäran om planuppdrag Detaljplan för Haraldsbogymnasiet och Hälsinggårdsskolan

§ 13 Begäran om planbesked Detaljplan för handel vid Hanröleden
(Gruvbron 2)

§ 14 Begäran detaljplaneuppdrag för Detaljplan för Bjursåsskolan m.m.

§ 15 Beslut om kommundelsutvecklingsmedel för 2013 i Falu kommun

§ 16 Information om VM investeringar

§ 17 Presentation av ny kommunikationsstrateg för skid-VM och uppdrag

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-03-25

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:05 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-20