Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utvecklingsutskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Innehållsförteckning 2014-05-13

§ 72 Godkännande av exploateringsavtal för ny entré till Magasinet

§ 73 Antagande av detaljplan för ny entré till Magasinet vid
Tullkammaregatan

§ 74 Antagande av detaljplan för Haraldsbogymnasiet och Hälsing-
gårdsskolan

§ 75 Antagande av detaljplan för Herrhagsgården vid Herrhagsvägen

§ 76 Antagande av detaljplan för småhus vid Herrhagsvägen

§ 77 Köp av del av Nedre Gruvriset 2:2 för naturreservat, Sanders
Gammelskog

§ 78 Godkännande av plan- och bygglovtaxa inkl kart- och mättaxa

§ 79 Ändrade regler för miljöbilsparkering

§ 80 Antagande av Översiktsplan FalunBorlänge

§ 81 Begäran om planuppdrag Fördjupad översiktsplan för Falu tätort och
området runt Varpan

§ 82 Begäran planuppdrag Fördjupad översiktsplan för Runn

§ 83 Begäran planuppdrag Fördjupad översiktsplan för delar av landsbygden i Falu kommun

§ 84 Godkännande av utbyggnadsplan för bostäder 2015-2017
och Åtgärdsplan 2012-2014

§ 85 Svar på remiss från Region Dalarna Regionalt trafikförsörjnings-
program 2015 - 2019

§ 86 Svar på remiss från Energimarknadsinspektionen: Falu Elnät AB ansöker
om nätkoncession för en ny 50k V luftledning mellan Falu Västra och
Södra Vällan och med markkabel för sträckan Södra Vällan, Källtorp och Främby i Falu kommun i Dalarnas län

§ 87 Information om Avtal mellan Falu kommun och Enviken Elkraft ek
förening om genomförande av flödefrämjande aktiviteter i anslutning till projektet Svärdsjö vattendrag

§ 88 Information om förslag till igångsättningsbeslut för projekt flödes-
främjande åtgärder, 1:a etappen, Svärdsjö vattendrag

§ 89 Begäran om planuppdrag detaljplan för bostäder och skolan i Sundborns centrum

§ 90 Begäran om planbesked för detaljplan för Slussens småbåtshamn

§ 91 Remissbehandling nya Avfallsföreskrifter

§ 92 Redovisning av tillskott till trafik- och fritidsnämnden

§ 93 Information - Inventering av möjliga byggrätter för bostäder i Falu
tätort

§ 94 Trafik- och fritidsnämndens begäran om tilläggsanslag 2014 för
ytterligare utredning av medborgarförslaget fria bussar i Falu kommun

§ 95 Vägledningsdiskussion Upphandling kollektivtrafik

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2003-03-30

Senast ändrad/kollad 2014-06-09

16:46 av Kerstin M Söderlund

Sidan uppdaterad 2019-09-20