Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utvecklingsutskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Innehållsförteckning och protokoll 2015-04-13.

§ 47 Godkännande av tillägg till taxa för Falu kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning gällande särtaxa inom Länsbodarna och Herrgårdsviken-Sundet

§ 48 Utökning av verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen för ny detaljplan för bostäder mellan Herrhagsvägen och Björklunden

§ 49 Utvidgning av verksamhetsområde för allmänt vatten och spillvatten i Björklunden och Lövhyddan

§ 50 Antagande av Detaljplan för undervisning, bostäder m m vid Britsarvsskolan

§ 51 Svar på medborgarförslag Webbkameror vid nybyggnad av resecentrum

§ 52 Begäran om genomförande av trafiksäkerhetshöjande åtgärder inkl gång- och cykelväg på väg 875 i Sundborn och åtgärdsvalsstudier längs väg 850

§ 53 Information om beslut från Trafikverket om fastställd vägplan i Östborn korsningen väg 850/862

§ 54 Information om kollektivtrafikutvecklingen

§ 55 Utvecklingen av Lugnet

§ 56 Regionfrågan - inledande information och diskussion

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2003-03-30

Senast ändrad/kollad 2015-04-29

17:21 av Karin Snabb Kirkham

Sidan uppdaterad 2019-09-20