Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utvecklingsutskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Innehållsförteckning och protokoll 2011-01-18.

§ 1 Återrapport från arbetsgruppen för Lugnets utveckling

§ 2 Samråd om detaljplan för Slussens gamla skola

§ 3 Samråd om detaljplan för Vika kyrkby 29:1 m fl

§ 4 Beslut om remissförfarande; - Förslag till ny parkerings- norm för bil- och cykelparkeringar för Falu kommun

§ 5 Godkännande av verksamhetsplan för Falu kommuns energi- och klimatrådgivning

§ 6 Beslut om remissförfarande; - Falu kommuns program för kvinnofrid

§ 7 Svar på remiss om handelsstrategi för Borlänge kommun 2011

§ 8 Information om näringslivskontorets verksamhet

§ 9 Investeringar, specificering av budget 2011 samt överföring från 2010

§ 10 Försäljning av Falu Organisation AB

§ 11 Ändrade avgifter på kommunala parkeringsplatser

§ 12 Godkännande av verksamhetsberättelse och årsredovisning samt beviljande av ansvarsfrihet för Linderdahlska Stiftelsen avseende år 2009

§ 13 Godkännande av förnyat avtal med Folkets Hus

§ 14 Antagande av Planeringsunderlag för Vindbruk i Falu kommun

§ 15 Bildande av VM-bolag

§ 16 Kommunal avfallsplanering i Dalarna 2012-2015

§ 17 Överföring/utökning av driftsram 2011

§ 18 Godkännande av markpris och försäljning av småhustomter i Slättaskogen

§ 19 Godkännande av tomtpriser och försäljning av två småhustomter i Södra Galgberget

§ 20 Insikt till Falu kommuns förtroendevalda

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-03-25

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

13:19 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-20