Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utvecklingsutskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Innehållsförteckning och protokoll 2010-03-16.

§ 30 Godkännande av arbete med framtagande av styrdokument för energi- och klimatarbetet i Falu kommun

§ 31 Godkännande av fortsatt samarbete med Tsumeb Kommun, Namibia

§ 32 Överlämnande av vägar och grönområden till vägföreningar i Falu kommun

§ 33 Ansökan från Dalarnas folkrörelsearkiv om verksamhetsbidrag för 2010

§ 34 Begäran om planuppdrag för detaljplan för Sankt Örjen 1

§ 35 Samråd om detaljplan för del av Västra Tallen (Nedre Gruvriset 33:278)

§ 36 Samråd om detaljplan för Lilla Källviken

§ 37 Svar på medborgarförslag från Kjell Gustafsson: Utbyggnad av Samuelsdals golfbanor

§ 38 Svar på motion från Jonny Gahnshag (S), Yvonne Nygårds (S), Arne Mellqvist (S) och Christer Falk (S): Bygg cykelväg Falun-Borlänge tillsammans med nya vattenledningen!

§ 39 Svar på motion från Gunilla T Barkar (C):Byggande av äldreboenden ute på landsbygden i Falu kommun

§ 40 Godkännande av exploateringsavtal för Östra delen av Dalregementet

§ 41 Antagande av detaljplan för Östra delen av Dalregementet

§ 42 Lägesrapport tillväxtprogrammet, folkhälsoprogrammet och miljöprogrammet samt beslut om revidering och förlängning av delmål

§ 43 Antagande av föreslagna ändrade föreskrifter om avfallshantering för Falu kommun

§ 44 Redovisning av medborgarförslag vilkas beredning per 2010-02-24 inte slutförts

§ 45 Falu Tekniska Centrum

§ 46 Information

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-03-25

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

13:13 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-20