Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utvecklingsutskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Innehållsförteckning och protokoll 2011-06-21.

§ 92 Förvärv av fastigheterna Falun 8:1 och del av Främsbacka 2:26 (Myranområdet) - avsiktsförklaring
§ 93 Begäran om planuppdrag Detaljplan för verksamhetsområde Västra Tallen
§ 94 Godkännande av projektplan för kommuntäckande översiktsplan för Falu och Borlänge kommuner
§ 95 Information om nya Plan- och bygglagen (PBL)
§ 96 Information om Offentlig Privat Partnerskap (OPP)
§ 97 Information om skateboardpark - omfördelning inom beslutad investeringsram
§ 98 Information om investeringar och koppling till driftsbudget

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-03-25

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

14:17 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-20