Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utvecklingsutskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Innehållsförteckning och protokoll 2013-04-16.

§ 55 Anhållan om kommunal borgen från Svartnäs Samfällighetsförening

§ 56 Begäran om antagande av Områdesbestämmelser för Gamla Herrgården

§ 57 Begäran om antagande av upphävande av del av detaljplan för Gamla Herrgårdsområdet och Östra Ingarvet samt del av detaljplan för Gamla Herrgården 13 och 14

§ 58 Begäran om utökning av investeringsram för byggnade av omlöpet vid Kyrkbytjärn

§ 59 Byggande av bergbana på Lugnet, vägledning inför investeringsbeslut

§ 60 Svar på remiss från Länsstyrelsen Dalarna - Bredbandsstrategi för Dalarna

§ 61 Svar på remiss från Region Gävleborg Förslag till tranportsystemanalys för Gävleborg

§ 62 Begäran om planbesked för Detaljplan för bostäder vid Gruvgatan mm

§ 63 Begäran om planbesked för ny entré till Magasinet (Falun 11;8 samt del av Falun 11:4)

§ 64 Samråd om detaljplan för regionbussterminal

§ 65 Finansiering av gator, vägar och grönområden i Falu kommun

§ 66 Näringslivskontoret informerar om aktuell fråga

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-03-25

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:05 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-20