Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utvecklingsutskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Innehållsförteckning och protokoll 2011-03-15.

§ 29 Information om Visit Falun Borlänge

§ 30 Begäran från byggnadsnämnden om ny detaljplan för Norslundsskolan

§ 31 Begäran om detaljplaneuppdrag för Norslundsskolan

§ 32 Begäran om planuppdrag för detaljplan för bostäder vid Tallbacksvägen

§ 33 Detaljplaneprogram för Stabergsviken

§ 34 Godkännande av avtal med anledning av detaljplan för del av Born (del av fastigheten Falun 9:22)

§ 35 Begäran om detaljplaneuppdrag för nordvästra delen av Myran

§ 36 Begäran om planuppdrag Detaljplan för Högboområdet

§ 37 Ansökan från Svärdsjö Byggnadsförening u.p.a om medfinansiering till upprustning av samlingslokalen Hedenborg i Svärdsjö

§ 38 Svar på remiss från Länsstyrelsen Dalarna angående förslag på vattenskoterområde i Runn, Falu kommun

§ 39 SM-veckan 2013

§ 40 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Bevara Faluns alla fritidsgårdar genom samlokalisering och samverkan

§ 41 Svar på motion från Knut C.A. Scherman (SD): Åtgärder för att snygga upp strandvägssidan av Tisken

§ 42 Svar på motion från Ragnar Kroona (S) och Anna Strindberg (S); två busszoner mellan Falu Centrum och Svärdsjö/Enviken

§ 43 Svar på medborgarförslag från Lennart Eriksson om att stänga nuvarande utfart och infart på RV 50 från Britsarvet

§ 44 Svar på medborgarförslag; Använd "Vidåsbostäder" för tävlande och funktionärer under skid-VM 2015

§ 45 Svar på medborgarförslag; Förbjud smällandet av raketer i alla tätbebyggda områden i Falun

§ 46 Svar på medborgarförslag; Hastighetsbegränsning efter Tunavägen i Falun och på Ingarvet

§ 47 Redovisning av medborgarförslag vilkas beredning per 2011-02-23 inte slutförts

§ 48 Antagande av översiktsplan för Falu kommun - fördjupning för Myran

§ 49 Slutrapport av Handikappolitiskt program och uppdrag om fortsatt arbete med funktionshinderpolitiken i Falu kommun

§ 50 Godkännande av Envikens Skytteklubbs ansökan om kommunal borgen

§ 51 Antagande av detaljplan för del av Born (del av Falun 9:19)

§ 52 Svar på remiss från Energimarknadsinspektionen; Fortum Distribution AB ansöker om förlängning av linjekoncession för luftledning mellan Bjursås och Sågmyra i Falu och Leksands kommuner

§ 53 Slutrapport för "Ett Falun tillgängligt för alla"

§ 54 Svar på skrivelse från Domstolsverket om synpunkter på promemoria om den framtida yttre organisationen för vissa tingsrätter

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-03-25

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

14:17 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-20