Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utvecklingsutskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Innehållsförteckning och protokoll 2015-02-16.

§ 15 Ansökan från Vikabygdens Intresseförening angående driftstöd för cykelvägen Fernviken - Kniva

§ 16 Godkännande av ny evenemangsstrategi

§ 17 Svar på remiss från Trafikverket angående funktionellt prioriterat vägnät

§ 18 Godkännande av utställning för fördjupad översiktsplan för Born (Falun 9:22)

§ 19 Godkännande av nya regler för kommundelsutvecklingsmedel

§ 20 Införande av verksamhetsbidrag för kommundelarnas intresseföreningar

§ 21 Planbesked för detaljplan för delar av Stora Källvikens småhusområde

§ 22 Planbesked för detaljplan för småhus vid Vilaudden i Korsgården

§ 23 Planuppdrag för detaljplan för bostäder i Vasaparken vid Parkgatan

§ 24 Presentation av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning
Hållbarhet och planering

§ 25 Information om fördjupad översiktsplan för landsbygdsutvecklingen
Falu kommun - serviceprogram och utveckling

§ 26 Information om miljönämndens utvärdering av arbetet med vindkrafts-
etableringar

§ 27 Redovisning av IBF Faluns verksamhet

§ 28 Rapport från Företagsklimatsdagen

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2003-03-30

Senast ändrad/kollad 2015-03-03

16:46 av Karin Snabb Kirkham

Sidan uppdaterad 2019-09-20