Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utvecklingsutskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Innehållsförteckning och protokoll 2013-05-21.

§ 67 Svar på medborgarförslag om att nyttja banvall mellan Grycksbo och Rättvik till motionsled

§ 68 Svar på medborgarförslag: Avlopp och vatten till hushållen mellan vattenverket och Rogsjön

§ 69 Svar på medborgarförslag: Utomhus-scen i Regementsparken

§ 70 Svar på medborgarförslag: Bygg ett fint världsarvshotell

§ 71 Svar på medborgarförslag: Cykelvägar

§ 72 Svar på medborgarförslag: Inför tidsplan för verkställande av bifallna medborgarförslag

§ 73 Svar på motion från Anna Hägglund (C): Behovet av risk- och sårbarhetsanalys och ett brett klimatanpassningsarbete i Falu kommun

§ 74 Svar på motion från Mats Dahlström (C) och Anna Hägglund (C): Inrättande av en kretsloppspark i Falun

§ 75 Svar på motion från Dan Westerberg (C): Angående förbättringar på Lugnets skidanläggning

§ 76 Svar på motion från Sten H Larsson (FAP); Upphörande/omprövning av beslut att överge vattentäkt Rogsjön för nyetablering Lennheden i samarbete med Borlänge kommun

§ 77 Reviderad taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

§ 78 Revidering av kommunens tillstånds- och tillsynsavgifter gällande serveringstillstånd, folköl och tobak

§ 79 Ändrade regler för miljöbilsparkering

§ 80 Godkännande att utöka elhandeln hos Falu Energi&Vatten att även omfatta försäljning till slutkund

§ 81 Antagande av bredbandsstrategi för Falu kommun

§ 82 Svar på remiss från Länsstyrelsen Dalarnas län med begäran om yttrande gällande avloppsfrågan i Lisselbo, Falu kommun

§ 83 Utbyggnadsplan för bostäder 2014-2016 och Åtgärdsplan 2012-2014

§ 84 Godkännande av reviderad dokumenthanterings-plan för kommunrevisionen

§ 85 Samråd om detaljplan för del av kv Västra Falun

§ 86 Beslut om medel till etablering av Servicepunkter 2013

§ 87 Lumshedens hembygdsförening föreslås utses till bidragsberättigad bygdegård

§ 88 Svar till kommunrevisionen angående skolnämndens hantering av riktade medel

§ 89 Vägledningsdiskussion om Falu kommuns Vision

§ 90 Information om strategi för stadsutveckling

§ 91 Information från Falu demokratiråd

§ 92 Information Grepp om verksamheten genom målarbete

§ 93 Information om Cykelplan för Falu kommun

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-03-25

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:06 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-20