Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utvecklingsutskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Innehållsförteckning 2014-10-14

§ 139 Svar på motion från Lars Broman (MP) och Erik Eriksson (MP) Gör
en spårväg för spårvagnar av Grycksbo-banan

§ 140 Svar på motion från Lars Broman (MP) och Erik Eriksson (MP)
Trådbusslinje resecentrum - riksskidstadion

§ 141 Svar på motion från Lars Runsvik (M) och Bertil Eek (M) Belysning
på trafik-och fritids anläggningar och (LUFAB)

§ 142 Svar på motion från Mats Dahlström (C), Mikael Rosén (M),
Maria Gehlin (FAP), Katarina Gustavsson (KD) och Svante Parsjö
Tegnér (FP) Etablering av sk ställplatser i Falun

§ 143 Svar på motion från Mats Dahlström (C) och Agneta Ängsås (C)
Kollektivtrafik - en fråga om service och infrastruktur till stöd för
landsbygdens utveckling

§ 144 Svar på motion från Patrik Andersson (V), Daniel Riazat (V) och
Kicki Stoor (V) Sälj hoppbackarna på Lugnet

§ 145 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD), Maria Gehlin (FAP)
och Svante Parsjö Tegnér (FP) Utred för- och nackdelar med
samlokalisering av "blåljusverksamheterna" under ett och samma tak

§146 Antagande av detaljplan för Hedstugan vid Hedvägen i Svärdsjö

§147 Antagande av detaljplan för Korsnäsgården m.m. vid Ramvägen

§ 148 Antagande av Detaljplan för Lindgården m.m vid Parkgatan

§ 149 Antagande om Detaljplan för Bjursåsskolan m.m.

§ 150 Hyresavtal mellan trafik- och fritidsnämnden och LufAB för Lugnet-

§ 151 Serveringstider under skid-VM 2015

§ 152 Svar på remiss från Trafikverket angående slopning av järnvägsanläggning i Falun

§ 153 Förtydligande av beslut om medfinansiering i Leader Falun-Borlänge
2008-2013

§ 154 Val av styrgrupp för handelns utveckling

§ 155 Medlemskap i Dala Sports Academy ekonomisk förening

§ 156 Samråd om detaljplan för kvarteret Rödbro

§ 157 Samråd om detaljplan för mindre del av Krondiket

§ 158 Uppdrag ta fram en parkeringspolicy/strategi

§ 159 Införande av Kontaktcenter

§ 160 Information personalrekrytering mm inom nya serviceförvaltningen

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2003-03-30

Senast ändrad/kollad 2014-10-17

10:50 av Kerstin M Söderlund

Sidan uppdaterad 2019-09-20