Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utvecklingsutskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Innehållsförteckning 2014-11-25

§ 1 Svar på medborgarförslag Alla beslut i Falu kommun ska genomsyras av ekologisk, social och ekonomisk
hållbarhet


§ 2 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) och Stefan Clarström (FAP) Inrätta fältsekreterare i Falu kommun

§ 3 Svar på motion från Svante Parsjö Tegnér (FP) Regler för bidrag till ideella föreningar i Falu kommun

§ 4 Svar på motion från Motion från Maria Gehlin (FAP), Stefan Clarström, (FAP), Sten H Larsson (FAP) och
Anders Pettersson (FAP) Hyresbidrag beviljas till Dalregementets museum

§ 5 Godkännande av ny avfallstaxa för 2015

§ 6 Antagande av föreskrifter för hantering av hushållsavfall

§ 7 Slopande av avgiftsfri parkering för miljöbilar

§ 8 Antagande av kommunikationspolicy och varumärkesplattform

§ 9 Beslut om kommundelsutvecklingsmedel för 2015

§ 10 Överenskommelse mellan Trafikverket och Falu kommun om gemensamhetsanläggning för mur

§ 11 Svar på skrivelse från Kopparstaden angående infrastruktur i Övre Norslund

§ 12 Samrådsyttrande över detaljplan för bostäder vid Prästkragsvägen i Stennäset

§ 13 Samrådsyttrande över detaljplan för småhus vid Gullnäsgården, Gamla Grycksbovägen

§ 14 Samrådsyttrande över detaljplan för Slussens småbåtshamn

§ 15 Samrådsyttrande över detaljplan för verksamhetsområde på Syrafabriksområdet väster om E16

§ 16 Planbesked för detaljplan för bostäder m.m. vid Norra Järnvägsgatan

§ 17 Planbesked för detaljplan för bostäder vid Svärdsjögatan/Trotzgatan

§ 18 Planbesked för detaljplan för Gamla Bergsskolan 15

§ 19 Uppföljning av kommundirektörens VM-budget

§ 20 Uppföljning av processen gällande budgetunderskott för omvårdnads-, social- och barn- och
utbildningsnämnden

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2003-03-30

Senast ändrad/kollad 2014-12-05

16:42 av Kerstin M Söderlund

Sidan uppdaterad 2019-09-20