Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utvecklingsutskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Innehållsförteckning och protokoll 2010-06-17.

§ 83 Information om de nya hastighetsgränserna i Falu kommun

§ 84 Information om VM 2015

§ 85 Begäran om samrådsbeslut detaljplaneprogram för kvarteret Västra Falun och Teatern

§ 86 Slutlig rapportering av EU-projektet Infrastruktur Gruvgatan

§ 87 Översyn av parkeringsnorm för Falu kommun

§ 88 Ekonomisk månadsrapport per 2010-05-31

§ 89 Preliminärredovisning av åtgärder för att hålla budget 2010

§ 90 Igångsättningstillstånd investeringar - snöproduktionssystem

§ 91 Finansiering av förslag busslinjer Bjursås – Falun och Leksand - Falun

§ 92 Svar på medborgarförslag från Christer Skytt: Asfaltera järnvägsspåret mellan Falun och Grycksbo till gång- och cykelväg

§ 93 Svar på motion från Lars Broman (MP), Richard Holmqvist (MP), Inger Olenius (MP): Förbjud dubbar i centrala Falun

§ 94 Svar på medborgarförslag från Sofia Engelcrona; angående behov av fritidsgård i Bjursås

§ 95 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP); Bevara Faluns alla fritidsgårdar genom samlokalisering och samverkan!

§ 96 Svar på medborgarförslag från E Börje Bergsman och Lennart Franz

§ 97 Borgensavgift för Förvaltningsbolaget Högskolefastigheter Lugnet KB

§ 98 Antagande av detaljplan för del av Västra Tallen (Nedre Gruvriset 33:278)

§ 99 Verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse för Region Dalarna för räkenskapsåret 2009

§ 100 Nytt uppdrag för arbetet för skydd mot olyckor med politisk vision för mandatperioden 2011-2014

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-03-25

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

13:15 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-20