Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utvecklingsutskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Innehållsförteckning och protokoll 2010-11-23.

Innehållsförteckning

§ 1 Närvaro av Johan Nyling under sammanträdet

§ 2 Samråd om detaljplan för del av Surbrunnsområdet

§ 3 Samråd om upphävande av detaljplanen för större delen av Sågmyra tätort.

§ 4 Samråd om upphävande av detaljplan för området väs-ter om Krondiket

§ 5 Begäran om planuppdrag för Danholn 7:8

§ 6 Begäran om planuppdrag för ”Stabergs udd”

§ 7 Begäran om planuppdrag för upprättande av områdesbestämmelser för Gamla Herrgården

§ 8 Begäran om planuppdrag för detaljplan för bostäder vid Kungsgårdsvägen

§ 9 Översyn av gällande parkeringsnorm i Falu kommun

§ 10 Medfinansiering av projektet Magasinet - öppen mötesplats och kreativt labb

§ 11 Godkännande om deltagande och finansiering av ETM- projektet

§ 12 Lägesrapport tillväxtprogrammet, folkhälsoprogrammet och miljöprogrammet

§ 13 Svar på medborgarförslag från Anders Stål; Smidigare in- och utfart från nya Slätta till riksväg 50.

§ 14 Svar på medborgarförslag från Ehrling Sjöberg: Bygg en komplett ringväg runt centrala Falun

§ 15 Svar på medborgarförslag från Lars Jansson; Avstå från VM-ansökan om hoppbackarna behöver byggas om och bygg längre elljusspår i stället för gångtunnel

§ 16 Svar på motion från Kjell Hjort (FAP) och Maria Gehlin (FAP): Lägg ned en avloppsledning från Aspeboda samtidigt som man drar dricksvattenledningen från Lennheden

§ 17 Svar på motion från Sören Johansson (V); Riktlinjer för bygdepeng från vindkraft

§ 18 Översiktsplan för Falu kommun, tema vindbruk

§ 19 Svar på remiss från Länsstyrelsen Dalarnas län, tillståndsansökan för vindkraftanläggning i Svartnäs med omnejd i Falu kommun

§ 20 Svar på remiss från Energimarknadsinspektionen om nätkoncession för linje avseende ny 130 kV kraftledning mellan Jädraås vindkraftpark och Hofors, Dalarnas och Gävleborgs län

§ 21 Svar på remiss från Energimarknadsinspektionen om nätkoncession för linje avseende ny 130 kV kraftledning mellan Svartnäs vindkraftpark och Hofors

§ 22 Faluns kransvatten bäst i landet

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-03-25

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

13:18 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-20