Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utvecklingsutskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Innehållsförteckning och protokoll 2010-01-19.

§ 1 Begäran om planuppdrag för detaljplan för Vika Kyrkby 29:1 m fl

§ 2 Samråd om detaljplan för Kvarnbergsskolan (Kvarnberget 1:19)

§ 3 Svar på remiss från Lantmäteriet: Förslag till verksamhetsmodell för geodatasamverkan

§ 4 Val av ansvarig politiker för Falu kommun att deltaga i Trästad 2012

§ 5 Svar på motion från Bengt Holmquist (S); Stationsområdet bör snyggas upp

§ 6 Svar på medborgarförslag från Seija Lagerberg; Falujungfru i rondellen vid Myntgatan

§ 7 Antagande av detaljplan för del av kvarteret Belysningen m fl samt Ölandsparken

§ 8 Antagande av detaljplan för Köpmannen 13 och del av Köpmannen 12

§ 9 Igångsättningstillstånd för exploatering av bostadsområdet Slättaskogen

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-03-25

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

13:11 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-20