Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utvecklingsutskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Innehållsförteckning och protokoll 2012-03-13.

§ 29 Företagsklimatet i Falun

§ 30 Begäran om planbesked: Detaljplan för verksamhetsområde på Myran

§ 31 Begäran om planuppdrag för regionbussterminal, järnvägsområde mm

§ 32 Samråd om detaljplan för vildvattenpark

§ 33 Begäran om planuppdrag: Detaljplan för bostäder öster om Nedre Gruvrisvägen

§ 34 Svar på remiss från trafik- och fritidsförvaltningen: Nya hastighetsgränser i tätorter på landsbygden

§ 35 Lägesrapport från miljöprogrammet, folkhälsoprogrammet och tillväxtprogrammet

§ 36 Rapport om åtgärder i det Kultur- och fritidspolitiskt programmet

§ 37 Information från Falu P

§ 38 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Inför P-skiva på stan istället för parkeringsavgifter

§ 39 Svar på motion från Ingrid Näsman (KD): Snabbare bussar nyttjas mer

§ 40 Svar på medborgarförslag: Upprätta en ny kommunal översiktsplan

§ 41 Information om: Beslut om avgifter för salutorgplatser och upplåtelse av allmän plats i Falu kommun

§ 42 Redovisning av ej slutförda medborgarförslag

§ 43 Förslag på förmedling av kommuninformation till synskadade

§ 44 Översyn av Grönstrukturplanen för Falu tätort

§ 45 Information om SM-veckan sommar 2015

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-03-25

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:05 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-20