Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utvecklingsutskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Innehållsförteckning och protokoll 2013-03-19.

§ 39 Svar på medborgarförslag; Tillsätt en parlamentarisk grupp som arbetar fram en humankonsekvensbeskrivning för de planerade vindkraftsområdena i Falu kommun

§ 40 Avtal mellan Falu kommun och Falu Energi och Vatten AB om ersättning för dagvatten/gata

§ 41 Samarbetsavtal avseende övertagande av verksamhetsansvar på Jordbearbetningsanläggningen

§ 42 Redovisning av ej slutförda medborgarförslag

§ 43 Arrende och genomförandeavtal Hälsinggårdsbryggan/Strandvägen

§ 44 Svar på remiss - Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav (SOU 2012:86)

§ 45 Svar på remiss - Ett effektivare plangenomförande (SOU 2012:91)

§ 46 Arbetsgrupp för arbetet med kvalitet och identitet i Faluns handelsutbud

§ 47 Svar på Bostadsbyggande i Dalarna. En utredning om organiserad kommunal samverkan för ökat bostadsbyggande på uppdrag av Region Dalarna

§ 48 Detaljplan för bostäder m.m. vid Parkgatan

§ 49 Samråd om detaljplan för Samuelsdals golfbana

§ 50 Lägesrapportering 2013 avseende miljöprogrammet, folkhälsoprogrammet och tillväxtprogrammet

§ 51 Information från Centrala Stadsrum

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-03-25

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:05 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-20