Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Verksamhetsutskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Innehållsförteckning och protokoll 2015-05-26

§ 23 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) Verka för att delade turer med obetalad tid emellan tas bort inom vård och hemtjänst

§ 24 Svar på motion från Lars Runsvik (M) och Bertil Eek (M) Om det skapas förutsättningar för äldre att enkelt träna balans och styrka skulle många fallolyckor kunna förhindras

§ 25 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Stefan Clarström (FAP) och Kjell Hjort (FAP) Inför trygghetsboende/ serviceboende med halvinackordering för kommunens äldre med möjlighet till social samvaro

§ 26 Svar på motion från Mats Dahlström (C) Angeta Ängsås (C) Anna Hägglund (C) Dan Westerberg (C) Ge hemsjukvården tydligt ansvar att ta över i det ögonblick patienten skrivs ut från sjukhuset

§ 27 Svar på motion från Åsa Nilser (FP) och Svante Parsjö Tegnér (FP) Insyn och öppenhet i Falu kommun

§ 28 Årsredovisning för Samordningsförbundet Finsam Falun 2014

§ 29 Svar på medborgarförslag Flagga med regnbågsflaggan i samband med Pridefestivalen

§ 30 Svar på remiss Förslag till reviderad regional överenskommelse för etablering av nyanlända, Vägen in 2015-2020

§ 31 Lägesrapport sociala företag

§ 32 Redovisning av Falu kommuns sommarjobb 2015

§ 33 Återrapport om boendeplatser för ensamkommande barn

§ 34 Uppföljning av integrationspolitiska programmet 2015

§ 35 Information om Tillväxttraineeprojektet

§ 36 Information från omvårdnadsförvaltningen

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2003-03-30

Senast ändrad/kollad 2015-06-03

14:47 av Karin Snabb Kirkham

Sidan uppdaterad 2019-09-20