Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

§ 171 Medborgarförslag - Bygg ett funktionellt utegym för alla

§ 172 Medborgarförslag - Mobilitetsstöd

§ 173 Pågående detaljplaner 2015

§ 174 Detaljplan för delar av Stora Källvikens småhusområde

§ 175 Detaljplan för bostäder mm vid Norra Järnvägsgatan

§ 176 Detaljplan för Källängetskolan, tankstation mm vid Källevägen i Svärdsjö

§ 177 Detaljplan för bostadsområdet Östra Främby nordost om Källviksvägen

§ 178 Detaljplan för Linghedsskolan mm i Linghed

§ 179 Detaljplan för småhus vid Gullnäsgården, Gamla Grycksbovägen

§ 180 Detaljplan för hotell mm på Främby Udde

§ 181 Antagande av Detaljplan för bostäder vid Nedre Gruvrisvägen och Zinkstigen på Galgberget

§ 182 Naturvårdsavtal för större vattensalamander: Lundbergs fäbodar 1:1

§ 183 Bildande av biotopskyddsområde på fastigheten Digertäkt 2:2 Falu kommun

§ 184 Miljöpriset 2015

§ 185 Ekonomi-2015

§ 186 Besparing - kollektivtrafik

§ 187 Kollektivtrafik - Busstrafik FalunBorlänge

§ 188 Motion - Eldriven fri ringlinje i centrala Falun

§ 189 Aktuell information om kollektivtrafik

§ 190 Trafikantveckan 2015

§ 191 Trafikreglering Östra Hamngatan

§ 192 Trafikföringen i centrum, Inre ringen

§ 193 Motion - ett attraktivare centrum

§ 194 Upphandling av redskapsbärare

§ 195 Internkontrollplan 2015

§ 196 Internkontroll 2016

§ 197 Delegationer 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2015-01-29

Senast ändrad/kollad 2015-12-03

15:14 av Rita Halvarsson

Sidan uppdaterad 2019-09-19