Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

§ 151 Information om kommunens skyddsjakt

§ 152 Pågående detaljplaner 2015

§ 153 Antagande av Detaljplan för verksamhetsområde på syrafabriksområdet väster om E16

§ 154 Detaljplan för bostäder i del av kvarteret Teatern

§ 155 Upphävande av detaljplan för Herrgårdsviken-Sundet

§ 156 Ekonomi -2015

§ 157 Medborgarförslag - Trafikåtgärder i Britsarvet

§ 158 Medborgarförslag - Gör en trygg och bra gång- och cykelväg vid Nyreliusvägen

§ 159 Medborgarförslag Bygg ett säkert övergångsställe vid Gjutaregränd

§ 160 Information - Kollektivtrafik

§ 161 Information/presentation - inför entreprenadupphandling Å-rummet

§ 162 Entreprenadupphandling beslut - Skateparken - etapp 2

§ 163 Information - Projekt Resecentrum

§ 164 Miljöpriset 2015

§ 165 Information om Lantmäteriets rapport förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter KS 2015-10-27

§ 166 Sammanträdestider 2016 - MSN

§ 167 Delegationer och anmälningar

§ 168 Kurser, konferenser

§ 169 Redovisning från Avesta konferensen

§ 170 Övrigt

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2015-01-29

Senast ändrad/kollad 2016-02-08

11:32 av Rita Halvarsson

Sidan uppdaterad 2019-09-19