Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

§ 40 Information Projekt Resecentrum 4

§ 41 Budget 2017

§ 42 Ekonomi/personalrapport 2016

§ 43 Information- A-rummet

§ 44 Platsupplåtelse för uteservering på Östra Hamngatan

§ 45 Trafiklösning uteservering Bishops Arms på Östra Hamngatan

§ 46 Godkännande att närvara vid dagens sammanträde

§ 47 Styrelse(juridisk person) syssloman till Vika Kyrkby och Grycksbo

vägföreningar

§ 48 Markupplåtelseavtal för laddstationer på fastigheterna Falun Borgärdet 2:17 och Skarpsveden 1:14

§ 49 Motion- Anslå medel så att Falu kommun har råd att sköta

rondeller/infarter och sätta upp en gärdesgård/staket vid

skyttepaviljongen

§ 50 Motion- Bygg om Korsnäsvägen

§ 51 Medborgarförslag - fiskerätter för faluborna

§ 52 Medborgarförslag -Ängsblommor i gruvrondellen

§ 53 Pågående och nya detaljplaner 2016

§ 54 Detaljplan för bostäder och skolan i Sundborns centrum

§ 55 Ändring av detaljplan för fastigheterna Britsarvsgården 9 och 10

§ 56 Detaljplan för Linghedsskolan mm i Linghed

§ 57 Detaljplan för utökning av kvartersmark vid Glimmerstigen på Galgberget

§ 58 Detaljplan för Gamla Bergsskolan 15

§ 59 Kurser, konferenser

§ 60 Delegationer

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2015-01-29

Senast ändrad/kollad 2016-05-13

11:54 av Rita Halvarsson

Sidan uppdaterad 2019-09-19