Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

§ 11 Information om detaljplanering

§ 12 Samrådsbeslut detaljplan för bostäder vid Nedre Gruvrisvägen och Zinkstigen på Galgberget

§ 13 Granskningsbeslut detaljplan verksamhetsområde på syrafabriksområdet väster om E 16

§ 14 Godkännande av detaljplan för Slussens småbåtshamn

§ 15 Granskningsbeslut detaljplan för bostäder vid Prästkragsvägen i Stennäset

§ 16 Antagande av ändring av detaljplan för fastigheten Bryggaren 20 vid Åsgatan/Magasinsgatan

§ 17 Samrådsbeslut detaljplan för Linghedsskolan m m i Linghed

§ 18 Samrådsbeslut ändring av detaljplan för Britsarvets vårdcentral vid Norra Järnvägsgatan

§ 19 Godkännande av detaljplan för Liljansskolan i Svärdsjö

§ 20 Granskningsbeslut av detaljplan för bostäder mellan Herrhagsvägen och Björklunden

§ 21 Information om bevarande av ett särskilt värdefullt naturområde

§ 22 Svar på medborgarförslag - Hinderbana och skogsgym

§ 23 Presentation- Ulf Norén presenterar verksamheten mät- och karta

§ 24 Projekt - Resecentrum Falun

§ 25 Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

§ 26 Ändring av reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillika trafiknämnd

§ 27 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen/nämndens styrdokument

§ 28 Verksamhetsberättelser från gamla förvaltningarna/nämnderna

§ 29 Arbetsmiljöansvar samt brandskyddsorganisation inom miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

§ 30 BUDGET -2015

§ 31 Information - Attityd 2014

§ 32 Aktuell information om kollektivtrafik

§ 33 Delegationsbeslut och anmälningar

§ 34 Upphandling av skogsutrustad traktor

§ 35 Information om parkering i Falu centrum

§ 36 Information om Stadsbyggnadsdagarna i Örebro

§ 37 Deltagande i utbildning avseende trafikfrågor

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2015-01-29

Senast ändrad/kollad 2015-04-01

15:24 av Rita Halvarsson

Sidan uppdaterad 2019-09-19