Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

§ 121 Information om detaljplaner som vunnit laga kraft

§ 122 Pågående detaljplaner 2015

§ 123 Granskning av Detaljplan för bostäder vid Nedre Gruvrisvägen och Zinkstigen på Galgberget

§ 124 Förnyad granskning av Detaljplan för verksamhetsområde på syrafabriksområdet väster om E-16

§ 125 Ekonomi/personalrapport -2015

§ 126 Budget 2016 - planeringsperiod 2017-2018

§ 127 Information - Redovisning av ej besvarade medborgarförslag och motioner

§ 128 Svar på medborgarförslag - fria bussar i Falu kommun

§ 129 Svar på motion - Låt pensionärerna åka gratis kollektivtrafik mellan klockan 10-14. Behandlas tillsammans med medborgarförslag. Inväntar svar på utredning från Dalatrafik

§ 130 Information - Resecentrum Falun

§ 131 Information - Trafikverkets stängslingsprojekt

§ 132 Information - kollektivtrafik

§ 133 Presentation - Ledningsstöd

§ 134 Information - avstängning av postenparkeringen

§ 135 Delegationbeslut och anmälningar

§ 136 Kurser, konferenser

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2015-01-29

Senast ändrad/kollad 2015-09-02

11:47 av Rita Halvarsson

Sidan uppdaterad 2019-09-19