Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

§ 1 Information - Kontaktcenter

§ 2 Information - Val- och demokratinämndens handlingsprogram

§ 3 Information - kommunens näringslivssatsningar

§ 4 Information - resultat Attityd 2015

§ 5 Information - övergång till Kommunal Lantmäterimyndighet

§ 6 Information - Svar på Revisionsenkät

§ 7 Vägbidrag till enskilda vägar

§ 8 Pågående och nya detaljplaner 2016

§ 9 Information om detaljplaner som vunnit laga kraft

§ 10 Detaljplan för bostäder vid Svärdsjögatan/Trotzgatan

§ 11 Detaljplan för bostäder i del av kvarteret Teatern

§ 12 Detaljplan för delar av Stora Källvikens småhusområde

§ 13 Detaljplan för St Örjans kapell vid Bastuvägen i Främby

§ 14 Ansökan om utmärkning av cykelled för rekreation och turism

§ 15 Nya riktlinjer för uteserveringar i Falu kommun

§ 16 Ekonomi och personalrapport 2015

§ 17 Tidplan 2016 för arbetet inför budget 2017

§ 18 Attesträtter 2016

§ 19 Verksamhetsberättelse 2015

§ 20 Internkontroll 2016

§ 21 Delegationer anm MSN 2016
 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2015-01-29

Senast ändrad/kollad 2016-02-08

11:47 av Rita Halvarsson

Sidan uppdaterad 2019-09-19