Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

§ 57 Kartfunktion

§ 58 Svar på medborgarförslag - fler cykelvägar, cykelväg utmed E-16 från Steffens väg till rondellen vid Z-krog

§ 59 Parkering i centrala Falun

§ 60 Information om detaljplaner som vunnit laga kraft

§ 61 Pågående detaljplaner 2015
§ 62 Detaljplan för bostäder vid Prästkragsvägen i Stennäset

§ 63 Detaljplan för verksamhetsområde på Myran (del av Falun 8:1)

§ 64 Detaljplan för bostäder mellan Herrhagsvägen och Björklunden

§ 65 Detaljplan för bostäder i del av kvarteret Teatern

§ 66 Upphävande av detaljplan för Länsbodarna

§ 67 Upphävande av detaljplan för Herrgårdsviken-Sundet

§ 68 Detaljplan för trafikplats västra Hosjö på E16

§ 69 Detaljplan för Källängetskolan,tankställe mm vid Källevägen i Svärdsjö

§ 70 Törnsbäckens naturreservat i Falu kommun

§ 71 Samordnad förvaltning av vattendrag med hög översvämningsrisk

§ 72 Ekonomi-2015

§ 73 Information om mobilitetsstöd

§ 74 Aktuell information om kollektivtrafik

§ 75 Information - Resecentrum

§ 76 Projekt - Skateboardpark, etapp 2

§ 77 Delegationer och anmälningar

§ 78 Övrigt

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2015-01-29

Senast ändrad/kollad 2015-09-02

11:44 av Rita Halvarsson

Sidan uppdaterad 2019-09-19