Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

§ 1 Sammanträdesplan för 2015

§ 2 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning

§ 3 Val av representant till kommunala handikapprådet

§ 4 Val av representant till Dalarnas trafiksäkerhetsförbund

§ 5 Attesträtter för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 6 Information - samordnad förvaltning av vattendrag med hög
översvämningsrisk

§ 7 Presentation av miljö- och samhällbyggnadsförvaltningen och dess
verksamheter

§ 8 Information - kollektivtrafik

§ 9 Information - Resecentrum Falun

§ 10 Delegationsbeslut - planbesked för ändring av detaljplan för fastigheter i
kvarteren Daljunkaren och Hyttkammaren

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2015-01-29

Senast ändrad/kollad 2015-09-02

11:47 av Rita Halvarsson

Sidan uppdaterad 2019-09-19