Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2011-09-26.

Innehållsförteckning:

§ 122 Information om bemanningscentralen
§ 123 Presentation av MAR
§ 124 Ekonomisk uppföljning delårsbokslut/berättelse 2011
§ 125 Verksamhetsplan 2012
§ 126 Värdighetsgaranti; principdiskussion och nämndens ställningstagande angående kompensation
§ 127 Intraprenad
§ 128 Information om överföring av hemsjukvården till kommunerna
§ 129 Kostnadsjämförelse - Falun i förhållande till andra kommuner
§ 130 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut september månad 2011. Sekretess
§ 131 Anmälan av beslut i personalärenden
§ 132 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden
§ 133 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen
§ 134 Rapport från kontaktpolitiker
§ 135 Övriga frågor
_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:18 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19