Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2011-12-21.

Innehållsförteckning:


§ 153 Kvalitetsuppföljningsrapport Korsnäsgården
§ 154 Ekonomisk uppföljning t.o.m. november 2011
§ 155 Internkontrolluppföljning 2011
§ 156 Internkontrollplan 2012
§ 157 Lunden
§ 158 Redovisning av resultatet av måltidsobservationerna
§ 159 Revisorernas granskning av Falu Kommuns demensvård, KPMG
§ 160 Anhörigstöd
§ 161 Yttrande över ”Rätten att få åldras tillsammans”
§ 162 Revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet
§ 163 Omvårdnadsnämndens sammanträden 2012
§ 164 Principiellt ärende Sekretess
§ 165 Redovisning av delegationsbeslut för november mån 2011. Sekretess
§ 166 Anmälan av beslut i personalärenden
§ 167 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden
§ 168 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen
§ 169 Rapporter från kontaktpolitiker
§ 170 Övriga frågor
_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:18 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19