Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2010-01-20.

Innehållsförteckning:


§ 1 Hyressättning inom Falu Kommun information från kommunfastigheter 3
§ 2 Ekonomisk uppföljning inför bokslut 2009 4
§ 3 Byggande av äldreboenden på landsbygden i Falu Kommun – Motion 5
§ 4 Arkiv och dokumenthanteringsplan för omvårdnadsnämnden 6
§ 5 Avvikelser inom vården 2009 7
§ 6 Förslag till justering och tillägg i omvårdnadsförvaltningens delegationsordning 8
§ 7 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för december månad 2009. Sekretess 9
§ 8 Anmälan av beslut i personalärenden 10
§ 9 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden 11
§ 10 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen 12
§ 11 Föredragning av ärenden av principiell natur. Sekretess 13
§ 12 Övriga frågor 14
_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

13:11 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19