Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2015-02-25

§ 20 Information från kommunrevisorerna. Ordförande Lars Lundh 4

§ 21 Ekonomisk rapport/bokslut 2014 5
§ 22 Återrapportering av politiskt fattade beslut 2014 6
§ 23 Information om gällande avgifter inom äldreomsorgen 7
§ 24 Val av representanter till kommunala pensionärsrådet 8
§ 25 Val av representanter till kommunala handikapprådet 9
§ 26 Svar på remiss angående långsiktigt hållbar regional stödstruktur direktjusterad 2015-02-25 10
§ 27 Beslut om tillämpningsföreskrifter gällande förskrivning av hjälpmedel 12
§ 28 Redovisning av patientsäkerhetsberättelse 2014 13
§ 29 Rapport från Innobuildprojektet 14
§ 30 Genomgång av Boendeplan 2014-2030 inför kommande revidering 2015 15
§ 31 Redovisning av arbetet med de 8 framgångsfaktorerna under studiehalvdagen 16
§ 32 Redovisning av brukarrevision på Gruvrisgården 17
§ 33 Delegationsärenden avseende personalfrågor under januari 2015 18
§ 34 Delegationsärenden enligt socialtjänstlagen och lagen om bostadsanpassningsbidrag januari 2015 19
§ 35 Anmälningsärenden 20
§ 36 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen 21
§ 37 Rapporter från kontaktpolitiker 22
§ 38 Kurser och konferenser 23
§ 39 Övriga frågor 24

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2015-03-03

12:35 av Kristina Hedlöf

Sidan uppdaterad 2019-09-19