Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2014-08-27

Innehållsförteckning

§ 102 Ekonomisk rapport juli 2014 3
§ 103 Uppföljning av omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier 2014 4
§ 104 Analys av undvikbar slutenvård och återinläggning inom 30 dagar 5
§ 105 Kvalitetsuppföljning av flödet sluten vård,primärvård,hemsjukvård 2014 6
§ 106 Motion från Katarina Gustavsson (KD): Verka för att delade turer med obetalad tid emellan tas bort inom vård och hemtjänst 8
§ 107 Samrådshandlingar - Detaljplan för kv Rödbro 9
§ 108 Inspektionen för vård och omsorg - IVO. Tillsyn enligt 13 kap. 1-2 och 5-6 §§ SoL avseende äldreomsorg 11
§ 109 Anmälan enligt Lex Maria 12
§ 110 Rapportering av ej verkställda beslut 2:a kvartalet 2014 13
§ 111 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för juni och juli 2014 14
§ 112 Anmälan om beslut i personalärenden 15
§ 113 Principiellt ärende 16
§ 114 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen 17
§ 115 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden 2014 18
§ 116 Rapporter från kontaktpolitiker 19
§ 117 Kurser och konferenser 20
§ 118 Övriga frågor 21
§ 119 Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet 22

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2014-08-29

14:15 av Beatrice Fernros

Sidan uppdaterad 2019-09-19