Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2008-12-17.

Innehållsförteckning:


§ 181 Kvalitetsrevisioner vid Korsnäsgården,
Norshöjden och Daljunkaregården

§ 182 Rapport om jämförande kostnader inom projekt
Kostnad Per Brukare, KPB

§ 183 Ekonomisk rapport per 2008-11-30 för
omvårdnadsnämnden

§ 184 Yttrande över LSS-kommitténs slutbetänkande
” Möjlighet att leva som andra”
SOU 2008:77

§ 185 Yttrande över förslag till
genomförandeorganisation för Falu kommuns
lokala miljöprogram


§ 186 Matråd inom äldreomsorgen i Falu kommun

§ 187 Yttrande över Detaljplan för del av Köpmannen
12 i Falu kommun

§ 188 Rapport – Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper
och vårdar närstående

§ 189 Socialstyrelsens meddelande 2008-11-12
angående redovisning av åtgärder vid
Daljunkaregården

§ 190 Sammanträdesplan 2009 för
omvårdnadsnämnden

§ 191 Anmälan av delegationsbeslut avseende
avskrivningar av fordringar

§ 192 Socialstyrelsens beslut 2008-12-05 avseende
brister i den palliativa vården vid
Herrhagsgården

§ 193 Anmälan av förteckning över fattade
biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 §
Socialtjänstlagen avseende oktober och
november månad 2008

§ 194 Anmälan om beslut i personalärenden

§ 195 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden

§ 196 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen

§ 197 Muntliga och skriftliga rapporter från
kontaktpolitiker

§ 198 Avslutning och Tack
_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Sara Albinsson

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

12:58 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19