Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2009-12-16.

Innehållsförteckning:


§ 146 Slutrapport TESMobil 3
§ 147 Ekonomisk uppföljning t.o.m. november 2009 4
§ 148 Internkontroll 2009 5
§ 149 Miljöpåverkan vid införande av Lag om valfrihetssystem, LOV 6
§ 150 Kravspecifikation; Lag om valfrihetssystem (LOV) 8
§ 151 Förslag till uppdaterade och reviderade tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen
i Falu Kommun f.r.o.m 2010 10
§ 152 Lokalbehov inom äldreomsorgen i Falu Kommun 11
§ 153 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för november månad 2009. Sekretess 12
§ 154 Anmälan av beslut i personalärenden 13
§ 155 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden 14
§ 156 För delgivning: Kvartalsrapport 4/09 till Länsstyrelsen angående gynnande biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum 15
§ 157 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen 16
§ 158 Eventuella rapporter från kontaktpolitiker 17
§ 159 Val av ny kontaktpolitiker för de särskilda boendena Skoghem och Norshöjden. 18
§ 160 Föredragning av ärenden av principiell natur. Sekretess 19
§ 161 Övriga frågor 20
_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

13:10 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19