Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2007-12-19.

Innehållsförteckning:

§ 233 Information om projekt Hemrehabilitering i Bjursås/Sågmyra hemtjänstdistrikt

§ 234 Information om projekt Sammanhållen rehabilitering mellan Kommun -
Närsjukvård

§ 235 Information om Rehabprojekt Kommunteam vid Lunden

§ 236 Granskning av omvårdnadsförvaltningens arbetsmiljöarbete - Remissvar

§ 237 Återtagande av vårdlägenheter vid Gruvrisgården och Smedjan som använts för
administration

§ 238 Rapport – Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående

§ 239 Internkontroll 2007

§ 240 Inventarieförteckning

§ 241 Pris per plats/timme eller andra angivna mått för 2008 - Tjänstekatalogen

§ 242 Sammanträdesplan för omvårdnadsnämnden 2008

§ 243 För delgivning: Delegationsbeslut av ordförande. Yttrande till länsrätten i mål
2657-07; Länsstyrelsen i Dalarnas län ./. Falu kommun angående särskild avgift
enligt Socialtjänstlagen. Sekretess

§ 244 För delgivning: Delegationsbeslut av ordförande. Yttrande till länsrätten i mål
2656-07; Länsstyrelsen i Dalarnas län ./. Falu kommun angående särskild avgift
enligt Socialtjänstlagen. Sekretess

§ 245 För delgivning: Delegationsbeslut av ordförande. Yttrande till länsrätten i mål
2667-07; Länsstyrelsen i Dalarnas län ./. Falu kommun angående särskild avgift
enligt Socialtjänstlagen.. Sekretess

§ 246 För delgivning: Underrättelse från länsrätten angående länsstyrelsens yttrande
2007-11-23 angående ansökan om särskild avgift enligt Socialtjänstlagen.
Sekretess

§ 247 För delgivning: Länsstyrelsens beslut i tillsynsärende gällande avgift inom
äldreomsorg. Sekretess

§ 248 Anmälan av förteckning över fattade biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen avseende november månad 2007

§ 249 Redovisning av fem lottade individuella biståndsärenden för november månad 2007. Sekretess

§ 250 Anmälan om beslut i personalärenden

§ 251 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden

§ 252 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen

§ 253 Muntliga och skriftliga rapporter från enheter som har utsedda kontaktpolitiker

§ 254 Övrig fråga om Uppsägning av bostad inom särskilt boende i samband med
dödsfall

§ 255 Avslutning och Tack

______


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

12:49 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19