Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2007-02-28.

§ 19 Verksamhetsberättelse 2006 för omvårdnadsförvaltningen

§ 20 Verksamhetsuppföljningar 2006 för omvårdnadsförvaltningen
§ 21 Redogörelse av vidtagna åtgärder inom äldreomsorgen med anledning av brister och oroande tendenser som redovisats vid länsstyrelsens verksamhetstillsyn 2006
§ 22 Intern kontroll inom omvårdnadsförvaltningen från och med 2007
§ 23 Val av kontaktpolitiker inom omvårdnadsförvaltningens åren 2007-2010
§ 24 Deltagande i projekt Kostnad Per Brukare ( KPB ) i samarbete med Sveriges kommuner och landsting
§ 25 Förslag till folkhälsoprogram för Falu kommun - Remissvar
§ 26 Förslag till miljöprogram för Falu kommun - Remissvar
§ 27 För delgivning: Ordförandens delegationsbeslut 2007-02-13 gällande remissvar avseende Ny organisation för folkhälsoarbetet
§ 28 Statistikrapport till länsstyrelsen Dalarnas län och kommunens revisorer samt kommunfullmäktige enligt Socialtjänstlagen, SoL 16 kap. 6 f och 6 h
§ 29 Stimulansbidrag för år 2007 till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre personer
§ 30 Rapport från Patientnämnden Dalarna om kommunärenden 2006
§ 31 Redovisning av åtgärder med anledning av Lex Sarah-anmälan. Sekretess.
§ 32 Anmälan om avvikelse/skada i vården. Sekretess
§ 33 För delgivning: Länsstyrelsens beslut 2006-12-11 avseende tillsyn över äldreomsorg, anmälan om bristande tillsyn och omsorg nattetid på Norshöjden. Sekretess
§ 34 Anmälan av delegationsbeslut avseende hyresbefrielse i samband med flyttning till särskild boendeform avseende tiden 2007-07-01 – 12-31. Sekretess
§ 35 Anmälan av delegationsbeslut avseende individuell jämkning av omvårdnadsavgifter för tiden 2007-07-01—12-31. Sekretess
§ 36 Anmälan av delegationslista över fattade biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen avseende januari månad 2007. Sekretess
§ 37 Redovisning av fem lottade individuella biståndsärenden för januari 2007. Sekretess
§ 38 Delegation av tillsynsansvar enligt Personuppgiftslagen
§ 39 Anmälan av beslut i personalärenden
§ 40 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden
§ 41 Kurser och konferenser
§ 42 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen
§ 43 Information från biståndssektionen om handläggning och utredning av biståndsärenden
§ 44 Vidareutveckling av framtagen vision för äldreomsorgen i Falu kommun
_______

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

12:42 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19