Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2007-04-18.

Innehållsförteckning:


§ 65 Kostnadsreduceringar för att få omvårdnadsnämndens budget 2007 i balans

§ 66 Utredningsuppdrag till omvårdnadsförvaltningen avseende alternativa
driftsformer för särskilda boenden för äldre m.m.

§ 67 Statistikrapport till länsstyrelsen Dalarna och kommunens revisorer samt
kommunfullmäktige enligt Socialtjänstlagen, SoL 16 kap. 6 § f och 6 § h

§ 68 Enkätundersökning till omvårdnadsnämndens kunder

§ 69 Detaljplaneprogram för Lilla Källviken - Remissvar

§ 70 För delgivning: Ansökan om statliga stimulansmedel för insatser inom
vård och omsorg om äldre för år 2007 och 2008

§ 71 För delgivning: Länsstyrelsen Dalarnas beslut 2007-03-29 angående tillsyn över äldreomsorg, särskilt boende - Källegården

§ 72 För delgivning: Länsstyrelsen Dalarnas beslut 2007-03-29 angående tillsyn över äldreomsorg, särskilt boende - Gruvrisgården

§ 73 Rapporter från utsedda kontaktpolitiker inom omvårdnadsförvaltningen

§ 74 Anmälan av delegationslista över fattade biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 §
Socialtjänstlagen avseende mars månad 2007

§ 75 Redovisning av fem lottade individuella biståndsärenden för mars 2007.
Sekretess

§ 76 Anmälan av beslut i personalärenden

§ 77 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden

§ 78 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen

§ 79 Information om sektionen ordinärt boende

§ 80 Byte av sammanträdesdag för omvårdnadsnämnden

_______

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

12:48 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19