Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2008-09-24.

Innehållsförteckning:


§ 144 Kundenkät och Anhörigenkät inom särskilt
boende

§ 145 Verksamhetsplan och Budget 2009 för
omvårdnadsförvaltningen

§ 146 Bokslutsprognos per 2008-08-31 för
omvårdnadsnämnden

§ 147 Förslag på förändrad organisation inom
omvårdnadsförvaltningen

§ 148 Redogörelse avseende anmälan om
missförhållande/skada eller risk för skada och misstanke om missförhållande inom
hemtjänsten i Svärdsjö. Lex Sarah

§ 149 Anmälan av förteckning över fattade
biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 §
Socialtjänstlagen avseende augusti månad
2008

§ 150 Anmälan om beslut i personalärenden

§ 151 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden

§ 152 Personalplan inom särskilt boende

§ 153 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen

§ 154 Föredragning av ärende av principiell natur

§ 155 Övriga frågor – Rapporter
_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Sara Albinsson

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

12:56 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19