Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2014-02-26.

Innehållsförteckning

§ 20 Revisorerna presenterar 3
§ 21 Ekonomisk rapport/bokslut 2013 4
§ 22 Äskande av medel 2014 Direktjusterad 2014-02-26
§ 23 Verksamhetsberättelse anhörigstöd 2013 5
§ 24 Återrapportering fattade beslut 2013 6
§ 25 Attesträtter 2014 7
§ 26 Patientsäkerhetsberättelse 2013 8
§ 27 Planeringsprojekt service lounge 9
§ 28 Miljöprogram 11
§ 29 Anmälan av delegationsbeslut avseende avskrivningar av fordringar år 2013 12
§ 30 Anmälan av delegationsbeslut avseende avskrivningar av fordringar år 2014 13
§ 31 Anmälan till patientnämnden 14
§ 32 Enskilt ärende - klagomål 15
§ 33 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för januari 2014 16
§ 34 Anmälan om beslut i personalärenden 17
§ 35 Principiellt ärende 18
§ 36 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden 19
§ 37 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen 2014 20
§ 38 Kurser och konferenser 21
§ 39 Rapporter från kontaktpolitiker 22
§ 40 Övriga frågor 23

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2014-02-28

13:39 av Beatrice Fernros

Sidan uppdaterad 2019-09-19