Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2012-03-28.

Innehållsförteckning:§ 29 Ekonomisk uppföljning februari 2012
§ 30 Budgetdialog 2013
§ 31 Kvalitetsuppföljningsrapport Bjursåsgården
§ 32 Redovisning av stimulansbidrag
§ 33 Fråga om avtalsförlängning för Temabo och Carema Care
§ 34 Ippi
§ 35 Kommunalisering hemsjukvården
§ 36 Grundbidrag pensionärsorganisationer
§ 37 Uppdatering hygienpaket
§ 38 Trygghetsboende
§ 39 Anmälan delegationsbeslut om avskrivningar av kundfordringar
§ 40 Principiellt ärende
§ 41 Redovisning av förteckning av delegationsbeslut för februari månad 2012. Sekretess
§ 42 Anmälan beslut i personalärenden
§ 43 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden
§ 44 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen
§ 45 Rapporter från kontaktpolitiker
_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:18 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19