Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2014-10-22.

Innehållsförteckning

§ 141 Ekonomisk uppföljning september 2014 och verksamhetsplan 2015 3
§ 142 Kostnad per brukare 4
§ 143 Svar på remiss: Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23) 5
§ 144 Information om kundcenter/service lounge 6
§ 145 Uppföljning av de lokala värdighetsgarantierna 7
§ 146 Enskilt ärende. Sektion vård- och omsorgsboende. Sekretess 8
§ 147 Anmälan om missförhållanden i omsorger om äldre och funktionshindrade i Vård och omsorgsboende. 9
§ 148 Rapportering av ej verkställda beslut 3:e kvartalet 2014 10
§ 149 Principiellt ärende 11
§ 150 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för september 2014 12
§ 151 Anmälan om beslut i personalärenden 13
§ 152 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden 14
§ 153 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen 15
§ 154 Rapporter från kontaktpolitiker 16
§ 155 Kurser och konferenser 17
§ 156 Övriga frågor 18

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2014-10-23

10:13 av Beatrice Fernros

Sidan uppdaterad 2019-09-19