Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2011-11-30.

Innehållsförteckning:


§ 136 Ekonomisk uppföljning t.o.m. oktober 2011
§ 137 Anmälan av delegationsbeslut om medel till anhörigstrategin
§ 138 Förvaltningens svar till revisorerna rörande insyn i entreprenad
§ 139 Pris per hemtjänsttimma enligt LOV 2012
§ 140 Byte av index vård och omsorgsboende
§ 141 Kvalitetskriterier i ordinärt boende
§ 142 Lunden - återrapportering av förbättringsarbete
§ 143 Ej verkställda beslut tredje kvartalet 2011 Sekretess
§ 144 Yttrande över detaljplaneförslag Norslundsskolan
§ 145 Principiellt ärende Sekretess
§ 146 Redovisning av delegationsbeslut för september och oktober mån 2011. Sekretess
§ 147 Anmälan av beslut i personalärenden
§ 148 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden
§ 149 Information om överföring av hemsjukvården till kommunerna
§ 150 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen
§ 151 Rapporter från kontaktpolitiker
§ 152 Övriga frågor
_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:18 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19