Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2013-06-19.

Innehållsförteckning:


§ 82 Ekonomisk uppföljning maj 2013
§ 83 Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner
och landsting i Dalarnas län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar
från 18 år.
§ 84 Nätverk för kommuner inom kvalitetssäkrad välfärd
§ 85 Verksamhetstillsyn hemtjänst Bjursås
§ 86 Verksamhetstillsyn Annikas hemtjänst
§ 87 Åtgärder med anledning av SOSFS 2012:12
§ 88 Yttrande angående delbetänkande om Patientlag (SOU 2013:2)
§ 89 Information om riskbedömning inför semester 2013 - hemsjukvården,
korttidsenheten Lunden och vård- och omsorgsboende
§ 90 Information Öppna jämförelser, mat och måltider
§ 91 Information om Bostadsanpassningsbidrag
§ 92 Rapport och information om Träffpunkt Centrum
§ 93 Information nytt vård- och omsorgsboende - Nedre Gruvriset
§ 94 Presentation av ny medicinskt ansvarig för rehabilitering - MAR
§ 95 Inspektionen för vård och omsorg-IVO. Underrättelse 2013-05-16
och beslut 2013-06-18. Sektion vård och omsorgsboende. Sekretess
§ 96 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för maj månad 2013 .Sekretess
§ 97 Anmälan om beslut i personalärenden
§ 98 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden
§ 99 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen
§ 100 Rapporter från kontaktpolitiker
§ 101 Kurser och konferenser
§ 102 Övriga frågor
_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-09-09

08:27 av Ann Ayoub

Sidan uppdaterad 2019-09-19