Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2012-11-28.

Innehållsförteckning:


§ 157 Ekonomisk uppföljning oktober 2012
§ 158 Granskningsrapport Dala Omsorg AB
§ 159 Information om Projekt våld mot äldre
§ 160 Yttrande medborgarförslag; Elrullstolar på kommunens äldreboenden
§ 161 Tilldelningsbeslut vård- och omsorgsboendet Norshöjden Direktjusterad 2012-11-28
§ 162 Uppföljning omvårdnadsförvaltningens internkontrollplan 2012
§ 163 Rapport angående återtagande Korsnäsgården
§ 164 Kommunalisering av hemsjukvården - avgifter hemsjukvården
§ 165 Principiellt ärende
§ 166 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för oktober månad 2012. Sekretess
§ 167 Anmälan om beslut i personalärenden
§ 168 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden
§ 169 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen
§ 170 Rapporter från kontaktpolitiker
§ 171 Kurser och konferenser
§ 172 Övriga frågor
_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:19 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19