Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2014-01-29

Innehållsförteckning
§ 1 Ekonomisk rapport december 2013 3
§ 2 Verksamhetstillsyn hemtjänsten Enviken 4
§ 3 Samrådshandlingar detaljplan för Herrhagsgården 5
§ 4 Remissvar angående Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer 6
§ 5 Kultur i vården 7
§ 6 Motion från Katarina Gustavsson (KD): Sommarkollo för äldre 8
§ 7 Motion från Katarina Gustavsson (KD): Uppvakta alla 100 åringar i vår kommun 10
§ 8 Bostadsanpassningsärende 11
§ 9 Stimulansbidrag år 2014 till kommuner och landsting för sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 12
§ 10 Rapportering av ej verkställda beslut 4:e kvartalet 2013 13
§ 11 Anmälan av delegationsbeslut avseende hyresbefrielse i samband med flyttning till särskild boendeform 2013 14
§ 12 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för december 2013 15
§ 13 Anmälan om beslut personalärenden 16
§ 14 Principiellt ärende 17
§ 15 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden 2014 18
§ 16 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen 2014 19
§ 17 Rapporter från kontaktpolitiker 21
§ 18 Kurser och konferenser 2014 22
§ 19 Övriga frågor 2014 23 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2014-01-31

12:49 av Beatrice Fernros

Sidan uppdaterad 2019-09-19