Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2008-04-23.

Innehållsförteckning:

§ 61 Åtgärder för att nedbringa bedömt budgetöverskridande 2008

§ 62 LOV att välja – Lag om valfrihetssystem. SOU 2008:15 - Remissvar

§ 63 Nya internhyresprinciper för Falu kommuns verksamheter - Remissvar

§ 64 Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan - Remissvar

§ 65 Samverkansavtal mellan Falu kommun och Högskolan Dalarna avseende
utbildning och samverkan inom hälso- och sjukvård

§ 66 Statistikrapport till länsstyrelsen Dalarna och kommunens revisorer samt
kommunfullmäktige enligt Socialtjänstlagen 16 kap. 6 f och h §

§ 67 För delgivning: Länsstyrelsens beslut 2008-03-27 i tillsynsärende gällande ej
verkställt beslut om särskilt boende enligt Socialtjänstlagen 4 kap. § 1.
Sekretess

§ 68 För delgivning: Länsstyrelsens beslut 2008-03-27 i tillsynsärende gällande ej
verkställt beslut om särskilt boende enligt Socialtjänstlagen 4 kap. § 1.
Sekretess

§ 69 För delgivning: Länsstyrelsens beslut 2008-03-27 i tillsynsärende gällande ej
verkställt beslut om särskilt boende enligt Socialtjänstlagen 4 kap. § 1.
Sekretess

§ 70 För delgivning: Länsstyrelsens beslut 2008-03-27 i tillsynsärende gällande ej
verkställt beslut om särskilt boende enligt Socialtjänstlagen 4 kap. § 1.
Sekretess

§ 71 För delgivning: Socialstyrelsens beslut 2008-04-09 i Lex Maria-ärende vid
XX. Sekretess

§ 72 Anmälan av förteckning över fattade biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 §
Socialtjänstlagen avseende mars månad 2008

§ 73 Anmälan om beslut i personalärenden

§ 74 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden

§ 75 För kännedom: Slutrapport test planeringsverktyg, TES

§ 76 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen

§ 77 Information om Lyssfallets äldreboende och hemtjänsten i Enviken

_________


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

12:53 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19